ІНСТРУКЦІЯ

користувача сервісами Веб-сайту http://leboutique.com/

Використовуючи сервіси Веб-сайту http://leboutique.com/, Ви погоджуєтеся з данною Інструкцією. Просимо уважно ознайомитися з нею.

 1. Загальні положення

  1.1. ТОВ «Лє Бутік» як законний власник Веб-сайту, розміщеного в глобальній інформаційній мережі Інтернет за адресою http://leboutique.com/ (далі - Гарант), пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі - Користувач) - використовувати сервіси Веб-сайту http://leboutique.com/ на умовах, викладених в даній Інструкції (далі - "Інструкція").

  1.2. Гарант пропонує Користувачам доступ до усіх матеріалів, включаючи інформацію про товари, а також доступ для здійснення покупок. Усі існуючі на даний момент сервіси, а також будь-який розвиток їх і/або додавання нових є предметом регулювання даною Інструкцією.

  1.3. Використання сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/ регулюється даною Інструкцією, Положенням про сайт, Політикою конфіденційності, іншими документами, що розміщені на Веб-сайті Гаранта. Інструкція може бути змінена Гарантом без якого-небудь спеціального повідомлення, нова редакція Інструкції набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в даному абзаці адресою, якщо інше не передбачене новою редакцією Інструкції.

  1.4. Починаючи використовувати який-небудь сервіс/його окремі функції, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Інструкції в повному об'ємі, без будь-яких виключень. У разі незгоди Користувача з якими-небудь з положень Інструкції, Користувач не має права використовувати сервіси Гаранта. У випадку якщо Гарантом були внесені які-небудь зміни в Інструкцію в порядку, передбаченому пунктом 1.3 Інструкції, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Гаранта.

 2. Реєстрація Користувача. Обліковий запис Користувача

  2.1. Для того, щоб скористатися сервісом Веб-сайту http://leboutique.com/ Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створений унікальний обліковий запис.

  2.2. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих у формі реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Гаранта є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Гарант має право на власний розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити Користувачеві у використанні своїх сервісів (або їх окремих функцій).

  2.3. Гарант залишає за собою право у будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних при реєстрації, і запросити у зв'язку з цим підтверджувальні документи, ненадання яких, на розсуд Гаранта, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації і спричинити наслідки, передбачені п. 2.2 Інструкції.

  2.4. Персональна інформація Користувача, що міститься в обліковому записі Користувача, зберігається і обробляється Гарантом відповідно до умов Політики конфіденційності https://leboutique.com/privacy/.

  2.5. Логін і пароль Користувача.
  При реєстрації Користувач самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису Користувача) і отримує пароль для доступу до облікового запису, Користувач в праві змінити пароль у своєму Особистому кабінеті. Гарант має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіна і пароля(довжина, допустимі символи і так далі).

  2.6. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) вибраного ним пароля, а також самостійно забезпечує конфіденційність свого пароля. Користувач самостійно несе відповідальність за усі дії (а також їх наслідки) у рамках або з використанням сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/ під обліковим записом Користувача, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або Інструкціями). При цьому усі дії у рамках або з використанням сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/ під обліковим записом Користувача вважаються виконаними самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, в порядку, передбаченому п. 2.7., повідомив Гаранта про несанкціонований доступ до сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/ з використанням облікового запису Користувача і/або про будь-яке порушення конфіденційності свого пароля.

  2.7. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Гаранта про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного Користувачем) доступу до сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/ з використанням облікового запису Користувача і/або про будь-яке порушення конфіденційності свого пароля. В цілях безпеки, Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка "Вихід") після закінчення кожної сесії роботи з сервісами Веб-сайту http://leboutique.com/. Гарант не відповідає за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися по причині порушення Користувачем положень цієї частини Інструкції.

  2.8. Використання Користувачем свого облікового запису.
  Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати і перепродавати, а також використовувати для яких-небудь комерційних цілей які-небудь частини сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/ (включаючи контент, доступний Користувачеві за допомогою сервісів), чи доступ до них, окрім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Гаранта, або коли це прямо передбачено призначеною для користувача угодою якого-небудь сервісу.

  2.9. Припинення реєстрації.
  Гарант має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ з використанням якого-небудь облікового запису до певних сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/, і видалити будь-який контент без пояснення причин, у тому числі у разі порушення Користувачем умов Інструкції або умов інших документів, передбачених в п. 1.3. Інструкції.

  2.10. Видалення облікового запису Користувача.

  2.10.1. Користувач має право у будь-який момент видалити свій обліковий запис, звернувшись до Гаранта із запитом, який відповідає Політиці конфіденційності Гаранта.

 3. Загальні положення про використання і зберігання

  3.1. Гарант має право встановлювати обмеження у використанні сервісів для усіх Користувачів, або для окремих категорій Користувачів у тому числі: наявність/відсутність окремих функцій/розділів сервісу, максимальна кількість звернень до сервісу за вказаний період часу, перегляд того або іншого контенту.

  3.2. Гарант має право посилати своїм Користувачам інформаційні повідомлення у будь-якому вигляді передбаченому Політикою конфіденційності.

  3.3. В разі виявлення Гарантом порушень з боку Користувачів Правил та/або Інструкції використання сервісів Веб-сайту, Політики конфіденційності, Гарант має право встановлювати обмеження для окремих категорій Користувачів, зокрема, щодо порядку розміщення замовлення та здійснення оплати за нього. В разі встановлення Гарантом вказаних обмежень для окремих категорій Користувачів, які порушили положення Веб-сайту, Гарант має право, але не зобов’язаний, надіслати Користувачам, які порушили положення Веб-сайту, відповідне інформаційне повідомлення.

 4. Контент Користувача

  4.1. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщуваного Користувачем контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем того або іншого контенту або зміст контенту порушує права і законні інтереси третіх осіб, у тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, і/або посягає на нематеріальні блага, що належать їм.

  4.2. Користувач визнає і погоджується з тим, що Гарант не зобов'язаний переглядати контент будь-якого вигляду, що розміщується на Веб-сайті http://leboutique.com/, і, що Гарант має право (але не обов'язок) на власний розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні і/або поширенні ним контенту або видалити будь-який контент, що розміщується на Веб-сайті http://leboutique.com/. Користувач усвідомлює і згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати усі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти або корисності цього контенту.

  4.3. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що технологія роботи сервісів може вимагати копіювання (відтворення) контенту Користувача Гарантом, а також переробки його Гарантом для відповідності технічним вимогам того або іншого сервісу.

 5. Умови використання сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/

  5.1. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням сервісу Веб-сайту http://leboutique.com/, у тому числі, якщо такі дії приведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використанні сервісу Веб-сайту http://leboutique.com/.

  5.2. При використанні сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/ Користувач не має права :

  5.2.1. завантажувати, надсилати, передавати або у будь-який інший спосіб розміщувати і/або поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає моральність, демонструє (чи є пропагандою) насильство і жорстокість, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить зневагу на адресу яких-небудь осіб або організацій, містить елементи (чи є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, є рекламою (чи є пропагандою) послуг сексуального характеру (у тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування або інше використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї;

  5.2.2. порушувати права третіх осіб, у тому числі неповнолітніх осіб і/або заподіювати їм шкоду у будь-якій формі;

  5.2.3. видавати себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Гаранта, за модераторів форумів, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити користувачів або Гаранта в оману відносно властивостей і характеристик яких-небудь суб'єктів або об'єктів;

  5.2.4. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати і/або поширювати контент, за відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або якими-небудь договірними стосунками;

  5.2.5. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати і/або поширювати не дозволену спеціальним чином рекламну інформацію, спам, списки чужих адрес електронної пошти, схеми "пірамід", багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку і e - mail- бізнесів, "листи щастя" із згадкою і/або від імені Гаранта чи Веб-сайту http://leboutique.com/ для участі в цих заходах, або використовувати сервіси Веб-сайту http://leboutique.com/, виключно для перенаправлення користувачів на сторінки інших доменів;

  5.2.6. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати і/або поширювати які-небудь матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі і інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;

  5.2.7. несанкціоновано збирати і зберігати персональні дані інших осіб;

  5.2.8. порушувати нормальну роботу веб-сайтів і сервісів Гаранта;

  5.2.9. розміщувати посилання на ресурси мережі, зміст яких суперечить чинному законодавству України;

  5.2.10. сприяти діям третіх осіб, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Інструкцією;

  5.2.11. іншим чином порушувати норми законодавства, у тому числі норми міжнародного права.

 6. Виняткові права на зміст сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/ і контент

  6.1. Усі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти (далі - зміст сервісів), а також будь-який контент, розміщений на Веб-сайті http://leboutique.com/, є об'єктами виняткових прав Гаранта, Користувачів і інших правовласників.

  6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки у рамках функціонала, пропонованого тим або іншим сервісом. Ніякі елементи змісту сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Веб-сайту http://leboutique.com/, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу/згоди правовласника. Під використанням маються на увазі, у тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у фреймі і так далі. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України. Використання Користувачем елементів змісту сервісів, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження усіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (чи псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкту в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України.

 7. Сайти і контент третіх осіб

  7.1. Сервіси Веб-сайту http://leboutique.com/ можуть утримувати посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Вказані треті особи і їх контент не перевіряються Гарантом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і тому подібне). Гарант не несе відповідальність за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням сервісів, у тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і тому подібне, а також за доступність таких сайтів або контенту і наслідку їх використання Користувачем.

 8. Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

  8.1. Користувач використовує сервіси Веб-сайту http://leboutique.com/ на свій власний ризик. Сервіси надаються "як є". Гарант не бере на себе ніякої відповідальності, у тому числі за відповідність сервісів цілям Користувача;

  8.2. Гарант не гарантує, що:
  сервіси відповідають/відповідатимуть вимогам Користувача;
  сервіси надаватимуться безперервно, швидко, надійно і без помилок;

  результати, які можуть бути отримані з використанням сервісів, будуть точними і надійними і можуть використовуватися для яких-небудь цілей або в якій-небудь якості (наприклад, для встановлення і/або підтвердження яких-небудь фактів);

  якість якого-небудь продукту, послуги, інформації і ін., отриманих з використанням сервісів, відповідатиме очікуванням Користувача;

  8.3. Будь-які інформація і/або матеріали, доступ до яких Користувач дістає з використанням сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/, Користувач може використати на свій власний страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання вказаних інформації і/або матеріалів, у тому числі за збиток, який це може заподіяти комп'ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-яку іншу шкоду;

  8.4. Гарант не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися внаслідок використання Користувачем сервісів Веб-сайту http://leboutique.com/ або окремих частин/функцій сервісів.

  8.5. Гарант не несе відповідальності за втрачений прибуток, недоотриманий дохід, втрату даних, збитки та штрафні санкції, якщо інше не передбачене законодавством.

 9. Інші положення

  9.1. Дана Інструкція замінює собою усі попередні Інструкції по користуванню Веб-сайту http://leboutique.com/.

  9.2. Дана Інструкція регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Усі можливі спори, що витікають із взаємовідносин, врегульованих даною Інструкцією, врегульовуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, згідно норм законодавства України. Скрізь за текстом даної Інструкції, якщо явно не вказане інше, під терміном "законодавство" розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача.

  9.3. Жодне з положень Інструкції не може розумітися як встановлення між Користувачем і Гарантом агентських правовідносин, правовідносин товариства, спільної діяльності, особистого найму, або якихось інших правовідносин, прямо не передбачених Інструкцією.

  9.4. Якщо з тих або інших причин одне або декілька положень даної Інструкції будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, вказане не впливає на дійсність або застосовність інших положень Інструкції.

  9.5. Бездіяльність з боку Гаранту у разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Інструкції не позбавляє Гаранта права вчинити відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше і не означає відмови Гаранта від своїх прав у разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.