Положення про веб-сайт ТОВ «Лє Бутік»

Цим положенням визначається статус та здійснюється висвітлення функціонування веб-сайту http://leboutique.com/ у глобальній інформаційній мережі Інтернет.

Веб-сайт http://leboutique.com/ створено як маркетинговий інформаційний ресурс з метою взаємообміну інформацією між власниками чи розповсюджувачами товарів (надалі – Продавці), які розміщують зображення товарів на відповідних сторінках веб-сайту http://leboutique.com/, та будь-якими особами, які мають намір придбати зазначені товари (надалі – Покупці).

Законним володільцем веб-сайту http://leboutique.com/ є Товариство з обмеженою відповідальністю «Лє Бутік» (надалі – Гарант (Оператор, Модератор, Адміністратор).

Гарант не є власником, дилером чи розповсюджувачем товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках веб-сайту http://leboutique.com/.

Покупці при придбанні товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках веб-сайту http://leboutique.com/, та Продавці, що мають намір здійснювати продаж товарів за допомогою веб-сайту http://leboutique.com/, керуються цим Положенням, Договором публічної оферти, іншими документами, що розміщені на веб-сайті Гаранта.

 1. Терміни і визначення

  «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на веб-сайті http://leboutique.com/, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання товару, зображення якого розміщено на веб-сайті Гаранта, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

  «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання товару, зображення якого розміщено на веб-сайті Гаранта, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

  «Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на веб-сайті Гаранта розміщена пропозиція Продавця.

  «Гарант» - ТОВ «Лє Бутік» як законний власник веб-сайту, розміщеного в глобальній інформаційній мережі Інтернет за адресою http://leboutique.com/.

  «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали веб-сайт http://leboutique.com/ та мають намір придбати той чи інший товар.

  «Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, які є власниками чи розповсюджувачами товару та за допомогою веб-сайту Гаранта мають намір його продати.

  «Замовлення» - належно оформлена та розміщена на веб-сайті Гаранта заявка Покупця на купівлю товарів, що адресується Продавцю.

 2. Загальні положення

  2.1. Договірні відносини між Продавцями і Покупцями оформляються у вигляді Договору публічної оферти, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець) Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення Замовлення кнопки “ЗАМОВИТИ”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного українського законодавства, прийняв умови та порядок оформлення Замовлення, виявив бажання придбати товар у Продавця на умовах, визначених у Договорі публічної оферти.

  2.2. Зразок Договору публічної оферти розміщений на веб-сайті Гаранта і його застосування є обов’язковим для всіх Продавців, що мають намір здійснювати продаж товарів за допомогою веб-сайту http://leboutique.com/.

 3. Предмет регулювання

  3.1. Гарант передає Продавцю інформацію на основі Замовлення, оформленого Покупцем на веб-сайті Гаранта та забезпечує застосування Продавцями Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на веб-сайті http://leboutique.com/.

 4. Права та обов´язки гаранта

  4.1. Гарант виконує всі необхідні дії, спрямовані на передачу Замовлення Покупця Продавцю товару, зображення якого розміщено на веб-сайті Гаранта.

  4.2. Гарант забезпечує застосування Продавцями Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на веб-сайті http://leboutique.com/.

  4.3. Гарант має право в односторонньому порядку призупинити розміщення пропозицій Продавця щодо придбання товару у випадку порушення останнім умов цього Положення, Договору публічної оферти, інших документів, що розміщені на веб-сайті Гаранта.

  4.4. Гарант має право в односторонньому порядку призупинити передачу Замовлення Покупця у випадку порушення останнім умов цього Положення, Договору публічної оферти, інших документів, що розміщені на веб-сайті Гаранта.

  4.5. Гарант залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в це Положення з публікацією його на веб-сайті http://leboutique.com/.

 5. Права та обов´язки покупця

  5.1. Покупець ознайомлюється з інформацією про товар, порядок його замовлення, іншою інформацією, яка розміщена на веб-сайті Гаранта, та дотримується умов цього Положення, Договору публічної оферти, інших документів, що розміщені на веб-сайті Гаранта.

  5.2. Покупець має право у відповідності до даного Положення оформити Замовлення на веб-сайті Гаранта, вимагати його передачі Продавцю, а від Продавця має право вимагати дотримання положень Договору публічної оферти.

 6. Права та обов´язки продавця

  6.1. Продавець розміщує на веб-сайті Гаранта повну та достовірну інформацію про товар, умови та порядок його оплати та доставки Покупцю, а також в обов’язковому порядку застосовує та дотримується положень Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на веб-сайті http://leboutique.com/.

  6.2. Продавець має право отримати Замовлення Покупця, а від Покупця має право вимагати дотримання положень Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на веб-сайті http://leboutique.com/.

  6.3. Продавець зобов’язаний дотримуватись Положення про співпрацю, яке розміщено на веб-сайті http://leboutique.com/.

 7. Порядок оформлення замовлення

  7.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення шляхом додавання обраних ним товарів у віртуальний “кошик” шляхом натискання кнопки “У кошик!”, або зробивши замовлення по електронній пошті чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів веб-сайту http://leboutique.com/.

  7.2. Строк формування Замовлення для передачі його Продавцю до 2 робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого, після вихідного, робочого дня.

 8. Гарантії

  8.1. Продавець підтверджує, що зображення товару, розміщеного на відповідних сторінках веб-сайту http://leboutique.com/ повністю відповідають та є ідентичними товару, наявному у Продавця.

  8.2. Продавець підтверджує, що разом з товаром, доставленим Покупцю на підставі його Замовлення, Продавець передає йому всі необхідні документи щодо комплектності та якості товару.

  8.3. Гарант підтверджує, що на телефонне звернення Покупцю буде надана вся інформація щодо строків доставки товару Продавцем.

  8.4. Гарант забезпечує застосування Продавцями Договору публічної оферти, зразок якого розміщений на веб-сайті http://leboutique.com/.

  8.5. Покупець підтверджує, що вказана при реєстрації на веб-сайті та оформленні Замовлення інформація є достовірною.

 9. Відповідальність та вирішення суперечок

  9.1. Гарант не відповідає за недоліки товару щодо якості, комплектності, а також не здійснює його гарантійне обслуговування, якщо таке передбачено. Всі вищезазначені питання вирішуються безпосередньо між Покупцем та Продавцем.

  9.3. Усі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають між Покупцем та Продавцем в процесі купівлі-продажу товарів, після його доставки Продавцем та отримання Покупцем, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди вирішуються у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України.

 10. Форс-мажорні обставини

  10.1. Гарант не несе відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем Гаранта. До форс-мажорних обставин належать, в тому числі, але не виключно: природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, втрата товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль).

 11. Конфіденційність та персональні дані

  11.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Гарант використовує інформацію про Покупця виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення товару, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

  11.2. Власним акцептуванням пропозиції Продавця або реєстрацією на сайті http://leboutique.com/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних Гарантом з наступною метою: дані, що стають відомі Гаранту будуть використовуватись в комерційних цілях, в тому числі для обробки Замовлень на придбання товарів, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність веб-сайту http://leboutique.com/.

  Для цілей, передбачених цим пунктом, Гарант має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер та передавати їх Продавцям, якщо це необхідно для виконання Замовлення Покупця.

  11.3. Покупець дає право Гаранту здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Гаранта (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Гарант бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Гарантом на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

  11.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Гаранта, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

  11.5. Гарант не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при реєстрації на веб-сайті та оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при реєстрації на веб-сайті та оформленні Замовлення інформації.