Положення про співпрацю

 1. Визначення термінів

  «Веб-сайт» - маркетинговий інформаційний ресурс, створений з метою взаємообміну інформацією між Продавцями та Покупцями, розміщений у глобальній інформаційній мережі Інтернет за посиланням http://leboutique.com/, володільцем якого є Гарант.

  «Гарант» - товариство з обмеженою відповідальністю «Лє Бутік».

  «Замовлення» - належно оформлена та розміщена на Веб-сайті заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

  «Організатор» - будь-яка юридична чи фізична особа, що ознайомлена з правилами та специфікою роботи на Веб-сайті, володіє необхідними знаннями, досвідом та ресурсами для сприяння Продавцям у проведенні торгівлі Товарами з використанням Веб-сайту, а також спроможна забезпечити систематизовану та злагоджену комунікацію з Продавцями щодо Замовлень на їх Товари, з якою Гарант уклав Генеральний договір з надання маркетингових послуг або інший аналогічний договір.

  «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець згідно чинного українського законодавства, що відвідала Веб-сайт http://leboutique.com/ та має намір придбати той чи інший Товар.

  «Положення» - це Положення про співпрацю у редакції, що розміщена на Веб-сайті.

  «Провайдер суміжних послуг» - будь-яка юридична або фізична особа, що ознайомлена зі специфікою роботи через Веб-сайт, володіє необхідними знаннями, досвідом та ресурсами для надання Продавцям на аутсорсинговій основі послуг з ведення бухгалтерського та податкового обліку, подання звітності та сплати податків, управління грошовими потоками та банківськими рахунками тощо, що є необхідними для ефективного здійснення Продавцями їх діяльності.

  «Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець згідно чинного українського законодавства, яка є власником чи розповсюджувачем Товару та за допомогою Веб-сайту Гаранта мають намір його продати.

  «Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті Гаранта розміщена пропозиція Продавця.

 2. Загальні положення

  2.1. Цим Положенням встановлюються загальні правила взаємодії Гаранта з Продавцями при розміщенні пропозицій щодо продажу Товарів на Веб-сайті та інші умови співробітництва з Продавцями та , де застосовно, відносин із Організатором та Провайдером суміжних послуг або між нами, спрямовані на забезпечення належного та безперервного функціонування Веб-сайту як маркетингового інформаційного ресурсу та сприяння розвитку і розширенню торгівлі Продавцями через Веб-сайт.

  2.2. Гарант залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в це Положення з публікацією відповідних змін на Веб-сайті. Це Положення застосовується в редакції, що розміщена на Веб-сайті.

  2.3. Гарант, Організатор та Продавці зобов’язані неухильно дотримуватись вимог законодавства, цього Положення та Положення про веб-сайт ТОВ «Лє Бутік», та інших документів, що розміщені на Веб-сайті.

 3. Продавці

  3.1. Для здійснення продажу Товарів через Веб-сайт Продавці повинні мати належний обсяг дієздатності та права продажу Товарів через Веб-сайт та, при необхідності відповідно до законодавства, бути зареєстрованими у встановленому законом порядку як суб'єкти господарювання, а також мати високу ділову репутацію та підтримувати її протягом всього періоду здійснення операцій за допомогою Веб-сайту.

  3.2. Гарант має право встановлювати спеціальні вимоги до Продавців та/або Товарів, що продаються через Веб-сайт, які опубліковуються на Веб-сайті.

  3.3. Гарант залишає за собою право відмовити у розміщенні інформації про Товари Продавця на Веб-сайті, якщо Продавець порушує вимоги цього Положення, Положення про веб-сайт ТОВ «Лє Бутік» та інших документів, розміщених на Веб-сайті. Гарант зобов'язаний повідомити про таке рішення Організатора та Продавця.

  3.4. Продавець не має права розміщувати на Веб-сайті інформацію про Товари, що вилучені з цивільного обороту або обмежені в обороті.

  3.5. Продавці в процесі продажу Товарів через Веб-сайт вступають в прямі відносини купівлі-продажу безпосередньо з Покупцями.

  3.6. Відносини між Продавцями і Покупцями регулюються чинним законодавством України та Договором публічної оферти, зразок якого розміщений на Веб-сайті, застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців.

  3.7. Продавці несуть повну відповідальність перед Покупцями та іншими особами за можливі недоліки, пов’язані з Товарами та/або обслуговуванням Покупців, що придбавають Товари Продавців з використанням Веб-сайту, у відповідності з чинним законодавством. Продавці зобов’язуються не допускати зниження якості Товарів.

  3.8. Гарант не одержує Товари Продавців у власність, не є повіреним, представником агентом та/або комісіонером Продавців, не виступає у якості продавця щодо Товарів Продавців, а також не несе відповідальності перед Покупцями чи іншими особами за правочинами щодо Товарів, недоліки, пов’язані з Товарами, та/або обслуговуванням Покупців, що замовляють Товари Продавців.

  3.9. Гарант має право призупинити розміщення пропозицій Продавця щодо придбання Товару та передачу Замовлення Покупця у випадках, передбачених пунктами 4.3 та 4.4 Положення про веб-сайт ТОВ «Лє Бутік».

 4. Організатор

  4.1. Для забезпечення ефективної та безперебійної роботи Веб-сайту як маркетингового інформаційного ресурсу та забезпечення ефективної взаємодії з Продавцями Гарант має право залучати одного або декількох Організаторів. Гарант повідомляє Продавців про укладені договори з Організатором (-ами).

  4.2. Гарант має право припинити взаємовідносини з Організатором у випадку порушення ним умов цього Положення.

  4.3. Підготовка та розміщення пропозицій Продавців щодо Товарів на Веб-сайті та комунікація з Гарантом провадиться Продавцями за допомогою Організатора.

  4.4. Порядок та умови взаємовідносин між Організатором та Продавцями визначаються на підставі окремих письмових договорів, що узгоджуються та укладаються між Організатором та Продавцями з дотриманням вимог застосовного законодавства.

  4.5. Організатор не одержує Товари Продавців у власність, не є повіреним, представником агентом та/або комісіонером Продавців, не виступає у якості продавця щодо Товарів Продавців, а також не несе відповідальності перед Покупцями за правочинами щодо Товарів, недоліки, пов’язані з Товарами, та/або обслуговуванням Покупців, що замовляють Товари Продавців.

  4.6. Організатор має право виступати у якості Продавця щодо власних Товарів через Веб-сайт з використанням послуг Гаранта.

 5. Провайдер суміжних послуг

  5.1. З метою спрощення роботи через Веб-сайт та зменшення часових витрат на окремі бізнес-процеси Продавців, що здійснюється за допомогою Веб-сайту, Продавці можуть використовувати послуги Провайдера суміжних послуг, зокрема для ведення бухгалтерського та податкового обліку, підготовки бухгалтерської, податкової та статистичної звітності і представлення її у відповідні державні органи, обліку та сплати податків, ведення банківських операцій.

  5.2. Порядок та умови взаємовідносин між Провайдером суміжних послуг та Продавцями визначаються на підставі окремих письмових договорів, що узгоджуються та укладаються між Провайдером суміжних послуг та Продавцями з дотриманням вимог законодавства.

  5.3. Гарант має право проводити оцінку рівня знань та навичок Провайдерів суміжних послуг, необхідних для ефективного здійснення Продавцями операцій з використанням Веб-сайту, та надавати Продавцям інформацію щодо окремих Провайдерів суміжних послуг.

  5.4. Гарант не має права втручатись у договірні відносини між Продавцем і Постачальником суміжних послуг.